Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste
Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste

Kyrkans buss erbjuder tandvård till fattiga i Memphis

När finanskrisen drabbade USA slog den extra hårt mot de fattigaste. Inte minst mot den växande grupp som inte har råd med tandvård, eftersom den i USA inte omfattas av de vanliga sjukförsäkringarna. I Memphis, en av USAs fattigaste städer, får tusentals människor oväntad hjälp från en av stadens baptistkyrkor.

Det är en helt vanlig dag på Christian Mobile Dental Clinics mottagning i Memphis. I behandlingssal 1 håller tandläkarstudenten Steven Stanford på och drar ut en tand på Taegl Johnson. I behandlingssal 2 studerar Chief röntgenplåtar på den kvinnliga patienten som ligger och kisar mot den starka lampan. Det hade kunnat vara vilken mottagning som helst om det inte vore för några väsentliga skillnader:

All personal jobbar utan lön.

Patienterna tillhör stadens fattigaste och får vården gratis.

Kliniken är inhyst i en vit buss som rullar runt i Memphis för att erbjuda tandvård där den behövs mest.

– Det är fantastiskt att få vara en del av det här arbetet. Det här är människor som gått runt med smärta under väldigt lång tid, som blir glada och tacksamma för att äntligen få hjälp. Det förändrar hela deras tillvaro, säger tandläkaren Dory Sellers, som till vardags driver en privatklinik i staden.

Vi tänker oss kanske inte USA som ett land där människor har påtagliga fysiska eller materiella behov, men vad gäller tandvård ser inte de offentliga systemen alls ut som i Sverige. Tandvård ingår inte den grundläggande vårdlösningen som omfattar alla, utan är i stället en del i de förmåner som man kan få i många, men inte alla, anställningsavtal. Detta gör att en betydande del av USA:s hushåll inte har tillgång till reguljär subventionerad tandvård. I Memphis finns i dag många sådana hushåll. Faktum är att Memphis i flera moderna undersökningar pekas ut som en av de större städer i USA med högst andel fattiga. 40–45 procent av Memphis invånare anses falla inom de vanligaste definitionerna av fattigdom. Det är till dem som Christian Mobile Dental Clinic riktar sig.

För dagen har den vita bussen parkerats i centrala Memphis, intill stadens mässanläggning. Det är folktomt utanför, men i källarvåningen till mässan råder febril aktivitet. Allehanda frivilligorganisationer har mött upp till ett gemensamt event, där man erbjuder fattiga och hemlösa alltifrån ögonundersökningar till kvalificerad tandvård. De som anmäler sig intresserade av tandvård genomgår en snabb behovsprövning inne i mässanläggningen och leds sedan ut, i tur och ordning med tydliga behandlingstider uppsatta, till bussen på parkeringen.

Inne i mässanläggningen träffar vi Ben Taylor, ansvarig för tandläkarbussen och lokal missionspastor på Bellevue Baptist Church som står bakom arbetet. Han bekräftar att behoven hos befolkningen i Memphis är omfattande.

– Det är så stort att jag inte vet om det vi gjort kan ses i statistiken, konstaterar han sakligt. Vi skulle kunna jobba varje dag utan att vara i närheten av att möta behovet.

Sedan starten 2009 har den mobila kliniken utfört tandvård till ett värde av cirka 2,4 miljoner dollar (cirka 20 miljoner kronor). En genomsnittlig vecka behandlas cirka 50 personer i bussen. Allt arbete i kliniken utförs antingen ideellt av privatpraktiserande tandläkare eller i samarbete med staten Tennessees tandläkarutbildning som finns i Memphis. De enda delvis avlönade är de som står för administrationen och organisationen kring arbetet. Mycket av materialet som behövs skänks från olika leverantörer och det finns även ett antal sponsorer bakom arbetet. Resten av kostnaderna täcks av gåvor från medlemmar i kyrkan. En normal dag kostar bussen 6 000–7 000 kronor att hålla igång.

Strategin bakom arbetet är att utgöra en avlastning för den allmänna vården och naturligtvis även för den enskilde. Det är också en service som Bellevue Baptist Church erbjuder tillsammans med andra församlingar i Memphis och som blir en möjlighet att möta nya människor och berätta om evangeliet. Ben Taylor förklarar att för dem som har riktigt stora besvär, vilka också är dem man försöker prioritera i det löpande arbetet, är det bara en tidsfråga innan de måste söka läkarvård för att avhjälpa den mest akuta smärtan.

– Om de inte kommer till oss, hamnar de förr eller senare i akutrummen på ett sjukhus. Det är en tickande bomb, säger han.

– Jag skulle hoppas att vi kan säga att vår största framgång är att vi kan hjälpa människor ut ur smärta och att vi också får möjligheten att dela budskapet om frälsning genom Jesus Kristus på samma gång. Vi använder plattformen i deras fysiska behov för att också inleda en konversation om deras andliga behov. Jag vet inte hur mycket vårt arbete påverkar stadens totala behov, men för de individer som får hjälp spelar det stor roll i deras liv.

Att kunna erbjuda vård är naturligtvis den viktigaste beståndsdelen i arbetet med bussen. Men Ben Taylor är också noga med att beskriva hur de i arbetet strävar efter att återupprätta respekten för människorna man möter.

– I många fall får de här människorna bara stå i långa köer när de söker hjälp, men de blir aldrig garanterade vård. Vi vill ge dem respekten tillbaka och garanterar att alla som blivit lovade en behandling av oss också verkligen får den.

– De tjänster vi erbjuder ska vara av första klass. Det ska vara rent och snyggt och de vi hjälper ska få tillgång till samma servicenivå som om de hade kunnat gå till en reguljär klinik.

Patienten Taegl Johnson är färdig inne hos tandläkarstudenten Steven. Trots att han fortfarande är bedövad och har munnen full av kompresser går det inte att ta miste på att han är både nöjd och lättad.

– Det känns bra – även om jag inte känner det alls just nu, säger han med en skönt släpig sydstatsdialekt och skrattar. Jag har haft tandvärk i ett och ett halvt år och har just fått dra ut tanden. Alla som hjälper till här inne har varit fantastiska!

// Text: Pierre Eriksson & Kaj Forsberg / Foto: Pierre Eriksson //

 

//FAKTA//

Om du inte har tandvårdsförsäkring är ditt billigaste alternativ att gå till Tennessee University Dental Service, där de har studenter som praktiserar. Det kostar 80–100 dollar att få en tand utdragen.

Under de fem år som bussen har varit i bruk, har man erbjudit tandvårdstjänster till människor i Memphis till ett värde av 2,4 miljoner dollar. Bussen är den enda plats i Memphis man kan gå till och få helt gratis tandvård.

I USA räknas man som fattig om bruttoinkomsten understiger fattigdomsgränsen. För en ensamstående, yngre än 65 år gick gränsen 2014 vid 12 316 dollar/år (cirka 103 000 kr/år) och för en familj beståendes av två vuxna och tre barn gick gränsen vid 28 252 dollar/år (cirka 237 000 kr/år). Man räknar med att mer än 46 miljoner definieras som fattiga.

Till arbetet med tandläkarbussen får Bellevue Baptist Church bidrag från många olika håll. Dels får man köpa viss medicinsk förbrukningsmaterial till rabatterade priser och dels får man kontanta bidrag.

Text // Kyrkans tandvårdsbuss räddar Memphis fattigaste

  • Categories →
  • TEXT
 
 
Back to top